Spakenburg Paling BV Haringweg 10 3751 BH Spakenburg The Netherlands telefoon 033 - 29 88 746

Bariëres maken het de paling niet makkelijk

Nederland, van oudsher al bekend als een waterrijk land, heeft altijd moeten vechten tegen het wassende water. De strijd die Nederland voert tegen het water heeft ervoor gezorgd dat Nederland in de hele wereld als voorbeeld geldt voor waterbeheersing. De Deltawerken en de Afsluitdijk worden gezien als "wereldwonderen". Echter voor trekvissen waaronder ook paling gerekend mag worden is het een regelrechte ramp. De sinds mensenheugenis bestaande trekroutes worden nu geblokkeerd door dijken, dammen, sluizen, stuwen en gemalen. De dammen, dijken en waterkrachtcentrales zijn op onderstaande afbeelding niet aangegeven.
 
In Nederland zijn in totaal 15.437 obstakels. Hierdoor zijn veel oppervlaktewateren niet of uiterst moeilijk bereikbaar voor o.a. de paling. http://www.cvo.wur.nl/ZNT_Image.asp?File=FILE_DIR/07-05-2009_10-16-04_35_aal1.jpg&Height=443&Width=288&Sharpen=0Probeer als jonge paling hier maar eens over te klimmen. Deze foto die genomen is tijdens het bemonsteren van de glasaal intrek bij de Afsluitdijk bij Den Oever. De naam Afsluitdijk begint inmiddels wel heel erg duidelijk betekenis te krijgen voor de paling.

Ook spelen de vele waterkrachtcentrales, gemalen en waterpompen die Nederland rijk is een rol. De volwassen palingen, soms zo dik als een bovenarm van een volwassen mens, worden in de pompen van de gemalen en de waterkrachtcentrales "geknakt" of aan stukken gereten.Hierdoor kunnen deze volwassen palingen nooit terugkeren om kinderen te krijgen op de plaats van de eigen geboortegronden. De "groene stroom " betekend voor sommige palingen "het einde ".Bovenstaande foto laat een vuistdikke paling zien die "geknakt"is door een waterkrachtcentrale of een gemaal. Op deze wijze vinden maandelijks duizenden palingen de dood. Voor dit soort problemen is een oplossing. Door het bouwen van "bypasses" of vistrappen kunnen vissen langs het obstakel zwemmen.Nieuwe technieken als lokgeluiden en licht worden hier ook bij gebruikt om zoveel mogelijk vissen naar de trap te lokken. Gelukkig neemt men in Nederland nu dergelijk vistrappen in gebruik die trekvissen om de obstakels leiden. Deze vistrappen zorgen ervoor dat trekvissen zoals de paling zonder hindernissen zich verplaatsen kunnen. Op de foto hieronder is links duidelijk de vistrap te zien terwijl rechts de waterkrachtcentrale te zien is. Op deze plaats zullen dus aanmerkelijk minder palingen "geknakt "worden. Echter zullen nooit alle ruim vijftienduizend obstakels die zich in het Nederlandse oppervlaktewater bevinden van een vistrap worden voorzien. Het zou voor de vissen wel het beste zijn.