Spakenburg Paling BV Haringweg 10 3751 BH Spakenburg The Netherlands telefoon 033 - 29 88 746

Meer kans voor paling door open sluizen

 

Utrecht, 6 juni 2011

In de toekomst zal er meer paling zwemmen in de Vecht. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat daartoe de sluis bij Muiden vaker openzetten.


Paling is een trekvis en zwemt als kleine glasaal vanuit de zoute zee naar de zoete rivieren om daar te groeien. Sluizen verhinderen dat en daar wil het waterschap iets aan doen.
 

Jonge paling (glasaal) is geheel doorzichtig ca. 7 cm lang en weegt 0,3 gram


De Groote Zeesluis in Muiden stond tot voor kort alleen overdag in de zomerperiode open om vers water uit het IJmeer de Vecht in te laten. Bij een gelijk waterpeil en 's nachts was de deur altijd gesloten, maar dat gaat nu dus veranderen.

Onlangs is een automatische sluisbediening ingevoerd, waardoor het waterschap de sluis 24 uur per dag kan bedienen.

Bron: RTV Utrecht