Spakenburg Paling BV Haringweg 10 3751 BH Spakenburg The Netherlands telefoon 033 - 29 88 746

Over de voortplanting van palingen

De voortplanting van palingen is in de natuur nog nooit door mensen waargenomen. Palingen planten zich in gevangenschap niet spontaan voort. Voor het kweken van paling is men nog steeds afhankelijk van glasaal uit de natuur. Dit is de reden dat voor palingkweek altijd gebruik gemaakt wordt van uit de natuur afkomstige glasaal. Op dit moment wordt in Nederland voor het kweken voornamelijk uit Groot Britannië en Ierland afkomstige, in de natuur gevangen, glasaal gebruikt.
De Universiteit van Leiden is al de afgelopen jaren bezig met onderzoek naar de natuurlijke wijze van voortplanting door paling. Iets wat in de natuur nog nooit door de mens was gezien. Dit baanbrekend onderzoek staat onder leiding van professor van den Thillart. In 2005 is al bewezen dat paling 5,500 kilometer kunnen zwemmen zonder te eten (!) en toch maar heel weinig lichaamsgewicht verliezen. Palingen gebruiken slechts 60 gram per kilo lichaamsgewicht om die lange tocht te voltooien. In 2006 is o.a ontdekt dat palingen hun geslachtsorganen ontwikkelen tijden de zwemtocht naar de Sargassozee. Iets wat tot op dat moment niet bekend was. Hier is door dr. Arjan Palstra ontdekt dat palingen zeer weinig energie gebruiken om zich te verplaatsen. In totaal verbranden zij slechts een zeer kleine hoeveelheid energie. Voor de hele reis van 6000 kilometer gebruiken zij een hoeveelheid energie vergelijkbaar met 5 kleine zakjes chips. Opmerkelijk is het vergelijk met een andere trekvis als bijvoorbeeld de zalm; deze gebruikt ruim 10 keer zoveel om de paaigronden te bereiken en die reis is nog niet eens de helft van de afstand die een paling moet afleggen. De Nederlandse onderzoeken hebben ons diverse geheel nieuwe inzichten gegeven. Het is echter jammer dat er op dit moment weinig tot geen geld beschikbaar is om het baanbrekende onderzoek voort te zetten.

Lees meer over de wetenschappelijke vorderingen op: www.fishbiology.net/silvereel.html