Spakenburg Paling BV Haringweg 10 3751 BH Spakenburg The Netherlands telefoon 033 - 29 88 746

Spreekwoorden:

Hij is zoo glad als een aal,

- men heeft geen vat op hem, hij weet zich door zijne slimheid uit alle ongelegenheden te redden

Hij is te vangen als een aal bij den staart,
- hij is zoo weinig thuis, dat men hem maar hoogst zelden te spreken kan krijgen; ook: zoo vlug en handig, dat men hem bij eendiscussie niet schaakmat kan zetten.
- zich bezig houden met een zaak of onderneming, die wel denkelijk uit de hand ontglippen of mislukken zal.

Paling vangen
- in het water terecht komen

Hij is zo mager als een aal.
- Hij is erg mager.

Aal is geen paling
- het mindere is niet gelijk aan het meerdere
Gedichten en versjes:

Oud Nederlands versje over paling
Die by den steert een palingh houdt,
En op een vrouwes woorden bouwt;
Die magh wel zegghen met verdriet,
't Is al maer wind, 'k en hebbe niet.

De Tombe van Multatuli
- (Over prosodie) "Liberaal als 'n aal. Lieb'raal als een aal.""


Gedicht van een palingliefhebber 
Paling o Paling
Waar zijt gij?
Neem me niet in de maling,
jij o zo gladde paling.
Jij kronkelt, jij glibbert.
Jij huivert, jij bibbert.
O mijn gladde waterslang,
Nu voel ik hoe ik naar je verlang

  (Nora Smits en Malu Grochla)