Spakenburg Paling BV Haringweg 10 3751 BH Spakenburg The Netherlands telefoon 033 - 29 88 746

Paling of Aal ?

 

De paling of aal is een vis die voorkomt over de gehele wereld. De Europese soort (lat.: Anguilla anguilla) komt vanaf Marokko, het hele Middellandse Zee gebied, de Baltische Zee, geheel Europa tot boven in Noorwegen voor. In Nederland komt paling in vrijwel alle oppervlaktewateren voor. Dus ook in de gracht in Utrecht of het slootje achter je huis.

De paling spreekt al jaren tot de verbeelding van de mens. Reeds in de tijd van Aristoteles, ruim 2300 jaar geleden, aten de Grieken al volop paling. Aristoteles dacht dat palingen spontaan uit de aarde voort kwamen. Paling wordt ook al eeuwen gegeten door de Europeanen dat bewijst “Le menagier de Paris” een kookboek uit 1394 waarin diverse recepten met paling staan beschreven. Ook in Amerika werden door de ”Mayflower Pelgrims ” in de winter van 1621 al paling gegeten. Door de hoge energiegehalte van de paling overleefden deze eerste emigranten van Amerika hun eerste winter.

De benaming paling of aal is plaatsgebonden, een verschil in vis is er niet, zoals de Nederlandse wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek al schreef op 25 juli 1684: "Onder de visschen die onse rivieren of wateren voort brengen, kan ik maar twee soorten van visschen die men seijt dat geen schobbens hebben, de eene soort wort alhier genoemt Ael en Paling, en in andere steden wertse wel alleen met den naam van Ael genoemt".