Spakenburg Paling BV Haringweg 10 3751 BH Spakenburg The Netherlands telefoon 033 - 29 88 746

Palinghandel kiest voor verdere verduurzaming

Limmen, 18 mei 2011

Palinghandel kiest voor Duurzaam. Dinsdagmiddag werd op de Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren (NeVePaling) door een overgrote meerderheid van de Leden ingestemd met het gezamenlijk gebruik van het Duurzaam Paling Fonds® logo vanaf 31-12-2011.

 

Het Duurzaam Paling Fonds® ontvangt vanaf dat moment van elke paling die de leden verkopen een geldelijke bijdrage. Het Duurzaam Paling Fonds®, dat eigendom is van St. DUPAN, wordt ingezet om de palingstand in Nederlandse wateren versneld te herstellen.

 

Dit gebeurd onder andere door het langs barrières helpen van zowel jonge (glasaal) als volwassen palingen. Sluizen, dammen, dijken en gemalen vormen nog steeds onneembare barrières in de migratieroutes van de trekvissen zoals de paling.

 

Hiernaast besteed het Duurzaam Paling Fonds® geld aan gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de paling. Met de beslissing Tot gezamenlijk gebruik en afdracht aan het Duurzaam Paling Fonds® nemen de de leden van de NeVePaling een duidelijke stap in verdere verduurzaming.

 

 

De producten die u koopt van Paling.nl dragen allemaal sinds 1 november 2010 bij aan dit fonds. Met onze producten draagt u zo direct bij aan sneller hestel van de palingstand in Nederland. Spakenburg Paling is al sinds 2006 bezig met duurzaamheid. In onze duurzaamheidsverklaring elders op deze site leest u meer over duurzaamheid binnen onze onderneming.