Spakenburg Paling BV Haringweg 10 3751 BH Spakenburg The Netherlands telefoon 033 - 29 88 746

Schieraal

Schieraal is een volwassen paling die paairijp is. Wat wil dat zeggen? Volwassen paairijpe palingen (alen) hebben een natuurlijke drang om naar open zee (zoutwater) te trekken. Eenmaal in open zee zwemmen de schieralen naar de Sargassozee (nabij de beruchte Bermudadriehoek) om aldaar zich voort te planten.

Een schieraal is herkenbaar aan een dik zilverkleurig vel, blanke witte buik, grotere vinnen en grotere ogen. Verder heeft een schieraal het hoogst mogelijke vetgehalte(tenminste 20%). Als een paling niet vet genoeg is zal hij nooit de metamorfose ondergaan in schieraal. Een "biologische klok" zorgt ervoor dat de paling dus geen vergissing kan maken door met een te laag vetgehalte op reis te gaan. Het opgeslagen intermusculaire vet maakt het de schieraal mogelijk zijn lange reis (6.000 kilometer) te volbrengen zonder tussentijdse opname van voedsel. De schieraal eet dus niet meer tijdens de reis.

Schier is oud-Nederlands voor het woord: blank. In het Engels heet schieraal: Silvereel, in het Duits: Blanke Aal. In sommige streken worden schieralen ook wel Silberaal (zilveralen) genoemd.

Deze reis is voor de volwassen schieralen niet geheel zonder gevaren. Schieralen die soms zo dik zijn als een bovenarm van een volwassen man worden soms beschadigd of zelfs gedood door gemalen. Stichting DUPAN zet zich in voor vrij migratie routes voor de paling, zodat paling zonder problemen van en naar zee kan zwemmen. Zolang deze mogelijkheden niet bestaan zal de mens de paling een handje moeten helpen.

Stichting DUPAN zet zich middels het Duurzaam Paling Fonds® in om de volwassen paling (schieraal) veilig naar open zee te brengen. Zorg dus dat u paling koopt met het blauwe Duurzaam Paling Fonds® logo. Zo draagt u bij aan het duurzaam beheer van paling in Nederland.