Spakenburg Paling BV Haringweg 10 3751 BH Spakenburg The Netherlands telefoon 033 - 29 88 746

Verlies aan leefgebied probleem voor paling

Palingen hebben zoet water nodig om volwassen te worden. Ze trekken als ze klein zijn (glasaal) vanuit de zoute Oceaan naar het zoete water. Palingen zijn dus echte trekvissen. Palingen leven hoofdzakelijk graag in "wetlands". Dat zijn gebieden met zoet water met goede mogelijkheden om zich te verstoppen. Paling is een contactdier dit betekend dat hij graag contact heeft met zijn omgeving waar de paling zwemt. De paling zal altijd ergens langs zwemmen zodat hij contact heeft met zijn omgeving. http://www.imares.wur.nl/NR/rdonlyres/539C4EF5-352E-4ED2-B305-DF209B403B98/109647/aaldossier300x225.jpg


Jonge paling (glasaal) liggen dicht op.

Als de paling al in het zoete water kan komen immers in Nederland hebben we de delta-werken, de afsluitdijk en nog veel meer kunstwerken in en op het het water en dus de kleine glasaaltjes niet overal het zoete water bereiken. Maar ondanks die problemen lukt het nog een groot aantal glasaaltjes om het zoete water te bereiken. Daar kunnen ze dan lekker eten en volwassen worden.

Op andere plaatsen in Europa is het bereiken van leefgebied soms veel moeilijker zoals in Spanje waar 92% van de rivieren niet meer bereikbaar voor trekvissen als de paling. Ook Frankrijk heeft met ruim 70% van haar rivieren grote problemen met de bereikbaarbaar en intrekbaarheid voor vissen.
Het verlies aan leefgebied is iets wat niet aan onze aandacht mag ontsnappen. Door inpoldering in Nederland is bijvoorbeeld het IJsselmeer  ruim de helft kleiner als de voormalige Zuiderzee. Kijk maar eens op oude kaarten van de Zuiderzee en vergelijk deze maar met de landkaart van Nederland zoals die nu is.