paling.nl

Waar worden palingen geboren?
Paling worden waarschijnlijk geboren in de Sargassozee. Dit is nog nooit door mensen gezien.
Vandaar dat we zeggen "waarschijnlijk"

Waar is de Sargassozee ?
Dat is een gebied in de Atlantische Oceaan. Het gebied is net zo groot als Europa. De beruchte Bermudadriehoek ligt in de Sargassozee.Dus paling komen uit de Bermudadriehoek?
Ja, daar ongeveer worden ze geboren. Het voortplanten van paling is net zo raadselachtig als de Bermudadriehoek.

Hoe lang duurt het voor dat palingen bij ons aan de kust zijn?
De larven (kleine palingen) zijn eerst heel klein en doorzichtig. Ze lijken niet op een paling maar op een wilgenblaadje. Daarom noemt men deze diertjes wilgenbladlarve of in het Latijn Leptocephalus. Vroeger dacht men dat het een aparte diersoort was. Na anderhalf tot twee jaar komen de palingen aan de kust.

Hoe heten palingen als ze aan de kust komen?
Dan heten ze Glasaal. Die naam hebben ze te danken aan hun doorzichtigheid. Ze zijn doorzichtig, net zo dik als de vulling van een pen en ongeveer zeven centimeter lang. Ze wegen dan ongeveer 0,3 gram (drie tiende van een gram)Kan paling ruiken?
Ja, palingen kunnen net zo goed ruiken als speurhonden. Ze kunnen hele kleine hoeveelheden ruiken op grote afstanden

Wat eet een paling?
Palingen eten kuit van andere vissen, muggenlarven, wormen en andere kleine waterdieren. Als ze groter zijn eten ze kleine visjes.

Is een paling gevaarlijk?
Nee, paling is niet gevaarlijk of giftig. Hij is wel glad.

Kan je zien of een paling een mannetje of een vrouwtje is?
Kleine palingen (tot circa 28 centimeter) kunnen hun geslacht veranderen. Dat is raar en geheimzinnig! Bij kleine palingen is het bijna onmogelijk om verschil te zien tussen de meisjes en de jongens. Als palingen groter worden bepalen ze zelf hun geslacht. Hele grote dikke, vette palingen van circa 50 centimeter en groter  zijn altijd vrouwtjes.Eten mensen in andere landen ook paling?
Ja, in Japan eet men de meeste paling. Daar eet men het net als wij chocolade eten. Paling geeft heel veel energie dat is de reden dat Japanners graag paling eten. Het gerecht dat ze maken heet dan Unagi Kabiyaki. Ook in heel Europa eet men paling. Van het Noorden tot Zuiden. In Amerika eten de oorspronkelijke bewoners, de Indianen, ook paling.

Hoe oud kan een paling worden?
De oudste ooit in Nederland gevangen paling was 85 jaar ! Dat is ouder als een olifant kan worden.

Hoe dik was die ?
Zo dik als je bovenbeen en 1 meter en 35 centimeter lang. Hij woog bijna zeven kilo !

Hoe gaat een paling terug?
Palingen zwemmen als de geslachtsrijp zijn helemaal terug naar de Sargassozee. Dat is 6.000 kilometer zwemmen.

Klimt een paling over de dijken?
Nee, een paling kan zich wel verplaatsen over land maar klimt niet over een dijk. Als een paling zich verplaatst over land moet het wel vochtig zijn. Ze kunnen dus niet door zand of droge aarde kruipen.

Kunnen we de paling helpen?

Ja met het naar geschikt water brengen van jonge paling palingen het zogenaamde herbevolken van wateren kunnen we snel meer paling in Nederlandse binnenwateren krijgen. Dus ook in de gracht vlak bij school. Daarnaast moeten we volwassen palingen redden en veilig over de dijk naar zee brengen. Zo krijgen meer palingen de kans om mee te doen met de voortplanting.Hoe sterk is een paling?
Onderzoekers stuitten op iets merkwaardigs. De spieren van de palingen die zich klaarmaakten om weg te trekken naar de Sargassozee om zich daar voort te planten, werkten anders dan de spieren van de palingen die hier nog even bleven. De weg trekkende palingen werden ruim tachtig procent sterker en konden alleen nog trage, maar efficiënte bewegingen maken. Een paling is dus héél sterk.

Is de lange reis zonder gevaar?
Nee, het is een hele lange gevaarlijke reis voor een paling. Onderweg komen ze allerlei problemen tegen zoals dammen en dijken. Vissers en vogels die vis eten (Aalscholver) Het grootste gevaar in Nederland zij de gemalen die de paling kapot hakt. Zo'n gemaal is eigenlijk een grote hakmolen en breekt de paling in stukken.Is daar niks aan te doen?
Ja. Palingvissers hebben een plan bedacht om volwassen palingen over de dijken te zetten. Die volwassen palingen kunnen dan zonder problemen naar hun geboorteplaats terug zwemmen.

Kunnen we de paling helpen?
Ja, we moeten kleine jonge palingen (glasaal) vanuit zee naar het zoete water helpen. Door ze heel voorzichtig in zee te vangen en vervolgens uit te zetten in zoet water waar ze de mogelijkheid hebben om te groeien tot grote volwassen paling. Dan kunnen we de volwassen paling weer vangen in zoet water en veilig naar open zee te brengen. Hiervoor is het Duurzaam Paling Fonds® opgericht. Met geld uit dit fonds helpen we de paling.

Hoe lang eet men al paling?
Altijd werd al paling gegeten. In de tijd van Aristoteles ruim 2300 jaar geleden aten de Grieken al paling. Er zijn in Nederland vondsten gedaan uit de tijd van de Romeinen die aantonen dat men toen al paling at in de Nederlanden. Ook rond 1600 deed de Nederlandse wetenschapper Anthonie van Leeuwenhoek al onderzoek naar paling. De eerste Europese inwoners van Amerika, de pelgrims van de Mayflower, overleefden hun eerste winter in 1621 door het eten van paling.

Zijn er wel eens oorlogen uitgevochten om paling? Oorlogen niet maar wel is er in Amsterdam een palingoproer geweest in 1886. Hierbij kwamen 25 Amsterdammers om het leven.

 

 

 

 


Palingoproer in Amsterdam?
Het was een volksopstand in de Jordaan in Amsterdam op 25 en 26 juli 1886. De rellen ontstonden toen de politie het spelen van het verboden spel palingtrekken aan de Lindengracht probeerde te stoppen. 
Het 'palingtrekken' was in 1886 een Amsterdamse spel hierbij werd een touw over een gracht gespannen met daaraan een levende paling. Vanuit bootjes probeerden mensen die paling van de lijn te trekken. Er kwam een verbod op dit 'wreed volksvermaak'. Maar sommige Amsterdammers deden het toch. 25 juli 1886 werd op de Lindengracht een palingtrek-wedstrijd georganiseerd. De politie trad op. Het gevolg was een volksopstand die twee dagen duurde. Bij dit 'Palingoproer' vielen helaas 25 doden.


Was paling vroeger duur?
Ja, paling is nooit volksvoedsel geweest. Het recht om palingen te mogen vangen werd rond 1500 al voor vele duizenden guldens door de Heren van Holland verkocht aan vissers. Daaruit blijkt dat paling altijd al duur moet zijn geweest. Paling is geen boterhamworst ;-)

Is er verschil tussen paling en aal?
Nee, de naam paling en aal is plaatsgebonden. In sommige gedeelten van Nederland spreekt men over paling in andere over aal. Het is maar net waar je woont of een paling soms aal heet.  De benaming paling of aal is dus plaatsgebonden, een verschil in vis is er niet, zoals Antoni van Leeuwenhoek (een bekende Nederlandse wetenschapper) al schreef op 25 juli 1684: "Onder de visschen die onse rivieren of wateren voort brengen, kan ik maar twee soorten van visschen die men seijt dat geen schobbens hebben, de eene soort wort alhier genoemt Ael en Paling, en in andere steden wertse wel alleen met den naam van Ael genoemt" Je bent dus niet de eerste die dat vraagt....


Is paling gezond?
Ja, paling bevat heel veel gezonde Omega 3 vetten en die zijn goed voor je hersenen.
Je wordt er dus slim van !

 

Hoe zwemt een paling?
Paling zwemt door zijn lange staart heen en weer te bewegen.